Unknown Unknown: on line 96 in file /home/3/e/energiteam/www/sites/publisher/maxus_modules/publisher/root/index.php

Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated

Air Star: et smart, energiøkonomisk klima- og ventilasjonssystem Vi tenker nytt
Ny frisk luft ventileres inn i ditt hus.

Air Star – vi tenker nytt om ventilasjon og varme!

Tidligere var valgmulighetene få. For den som ønsket en fullgod ventilasjon og god økonomi ved å gjenvinne varmen fra returluften fanns bare sentralstyrte kanalsystem. Det har vi endret på!

Air Star har små, uavhengige og kompakte ventilatorer som sørger for både til- og fraluft, med gjenvinning og tilskuddsvarme.

Mangesidig romaggregat

Har du Air Star romventilatorer installert i huset får du garantert bra ventilasjon. Dessuten behøver du, i noen tilfeller, ingen annen varmekilde, da aggregatet har en funksjon med tilskuddsvarme. Et bra inneklima er alikevel mer enn rett temperatur. Med Air Star ventilatorer får du også tilstrekkelig med luftveksling, rett luftfuktighet og bra balanse mellom til- og fraluft. Du slipper kulderas under kalde dager og dessuten sparer du penger med vår måte å ventilere og varme opp ditt hus på.

Gjør det selv

Man kan installere Air Star ventilatorer selv.

Våre system krever ingen avansert installasjon eller justering. Ventilatorene installeres integrert i inneveggen eller på inneveggen. En vanlig ventilasjonsåpning er det eneste som du behøver i fasaden for til- og fraluft.

Ventilatorene kobbles til el-nettet med en vanlig stikkontakt eller en fast montering i kobblingsboks (utføres av elektriker).

Slik fungerer vårt system

Air Star ventilatorer bygger på kjent og utprøvet teknikk, som vi har videreutviklet. Ventilatorene sørger for til- og fraluften. Varmen i returluften gjenvinnes i en varmeveksler og tilsettes tilluften. Ventilatorene har også en tilskuddsvarmefunksjon som gjør at den gir varme samtidig som den gir bra ventilasjon. Støv- og partikkelfilter renser luften.

Prinsippet er at en ventilator gir varme og ventilasjon til ett rom. Hver enhet klarer et rom på 20-35 m2 avhengig av modell, og systemet regulerer temperaturen automatisk. I større rom installerer du flere enheter. Det gir en fleksibilitet der du kan velge en helhetsløsning eller punktinsatser for å løse spesifikke ventilasjonsbehov.

 

Illustrasjon som viser tillutfsfasen ved bruk av Air Star ventilatorer.

I tilluftsfasen tas frisk luft inn i rommet. Tilluften varmes opp av varmeveksleren, og eventuelt av varmeelementet dersom det er behov for det.

 
Illustrasjon som viser fraluftsfasen ved bruk av Air Star ventilatorer.

Returluftsviften starter når tilluftsviften stopper. Returluften tas via varmeveksleren som gjenvinner i gjennomsnitt 85% av varmen i returluften. I denne fasen er varmeelementet avstengt.

 

Illustrasjon som viser tilluftsfasen ved bruk av Air Star ventilatorer.

Varmeelementet kobbles automatisk inn etter behov for å holde rommets ønskede temperatur. Apparatet veksler i sykluser på 30 sekunder. Det gir en fullstendig balanse mellom til- og fraluften.

 
Illustrasjon som viser fraluftsfasen ved bruk av Air Star ventilatorer.

Air Star arbeider som en lunge, dvs til- og fraluftsviftene går vekselvis. Når fraluftsviften er igang, stenger en vippeventil tilluftskanalen og frilegger fraluftskanalen.