Unknown Unknown: on line 96 in file /home/3/e/energiteam/www/sites/publisher/maxus_modules/publisher/root/index.php

Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated

Air Star: et smart, energiøkonomisk klima- og ventilasjonssystem Bedre energiøkonomi

Bedre energiøkonomi med Air Star!

Air Star ventilasjon gjenvinner i gjennomsnitt 85% av varmeenergien i returluften. I et småhus på 125m2 kan du redusere energiforbruket med over 6000kWh/år* med hjelp av Air Star!

I Kirkenes og Bergen sparer du ca 7750 kWh/år respektive 4875 kWh/år med Air Star om du sammenligner med selvdragsventilasjon. Har du mekanisk fraluftsventilasjon idag tjener du enda mere, men det er ikke riktig like stor forskjell om du har til- og fraluftsventilasjon med varmeveksler i huset. Air Star er alikevel den beste økonomiske løsningen når det gjelder ventilasjon.

Eksempler

Selvdragsventilasjon.

Dette er S-ventilasjon, den vanligste i eneboliger i Norge i dag.

Selvdragsventilasjon: 125 x 53 kWh/år = 6625 kWh/år
Air Star: 125 x 9 kWh/år = 1125 kWh/år
Dette sparer du med Air Star: 5 500 kWh/år*

 

Fraluftsventilasjon.

Dette er F-ventilasjon der en vifte drar ut fraluften.

F-ventilasjon: 125 x 67 kWh/år = 8375 kWh/år
Air Star: 125 x 9 kWh/år = 1125 kWh/år
Dette sparer du med Air Star: 7250 kWh/år*

* Begge kalkylene over forutsetter at begge objekter som er sammenlignet har fungerende ventilasjon i henhold til gjellende byggenorm.

Om man følger den stiplede linjen i diagrammet nedenfor ser man at energiforbruket for ventilasjonen i et småhus på 125 m2 i Kragerøområdet er som følger:

Diagram som viser energiforbruk ved bruk av ulike typer ventilasjoner.

Kalkylen forutsetter fungerende ventilasjon i henhold til gjellende byggenorm.

Tekniske fakta om Air Star Comfort 20.

1) LA10 tilsvarer lyddempning i soverom.
2) LA20 tilsvarer lyddempning i oppholdssrom.