Unknown Unknown: on line 96 in file /home/3/e/energiteam/www/sites/publisher/maxus_modules/publisher/root/index.php

Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated

Air Star: et smart, energiøkonomisk klima- og ventilasjonssystem AnvendelsesomrÃ¥der
Anvendelsesområder for Air Star ventilatorer.

Anvendelsesområder for Air Star

Nedenfor har vi satt opp eksempeler på hvordan man kan anvende Air Star ventilatorer.

Nybygg

I et nytt hus er Air Star en meget bra løsning for ventilasjon og oppvarming. I et nytt og velisolert hus klarer Air Stars ventilatorer varmebehovet en stor del av året.For å klare kuldeperiodene bør man komplettere Air Star systemet men en annen varmekilde. Et Air Star system gir helt klart den beste økonomien.

Innsatser i gamle hus

Må du bytte varme- og ventilasjonssystem? Air Stars romsbaserte aggregat tilbyr en meget bra mulighet å ta i drift et nytt system, der du kan begynne i den del av huset som har størst behov og senere ta steg for steg.

Air Star sammen med andre systemer

Har du allerede en luftvarmepumpe eller funderer på å installere en? En meget vel fungerende helhetsløsning for varme og ventilasjon kan være å kombinere en luftvarmepumpe, som i hovedsak skal gi varme, med ett antall Air Star enheter som skal sørge for ventilasjon og varme i deler av huset som ikke er innenfor varmepumpens rekkevidde.